CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
X

Latest Posts

BPKMCH - कर्मचारी परिचय पत्र

हामी बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको नयाँ स्मार्ट आईडी कार्ड विकास गर्न निम्न जानकारीहरू संकलन गर्दैछौं। भर्खरको र सही जानकारीको साथ अनिवार्य फिल्ड भर्नुहोस्। आफ्नो नागरिकता र प्रमाणपत्रमा भए अनुसारको र अस्पतालमा उपलब्ध विवरण एऊटै हुनुपर्नेछ।

Continue Reading

आर्थिक प्रस्ताव उपलब्ध गराउने बारे

आर्थिक प्रस्ताव उपलब्ध गराउने बारे

Continue Reading

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हानको सुचना

Invitation Notice for LINAC 600CD and Video Conferencing System

Continue Reading