CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

Clinical Fellowship कार्यक्रममा पुन विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना ।

Clinical Fellowship कार्यक्रममा पुन विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना

Letter of Intent of Immunoserology BPKMCH/NCb/26/079/80

Continue Reading

आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यका लागि शिलवन्दि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रास्ताव आह्वान गरिएको सम्वन

आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्यका लागि शिलवन्दि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रास्ताव आह्वान गरिएको सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

Vacancy Announcement of Project Coordinator for Breast Cancerlmplementation Project (Breast-CAN)

Vacancy Announcement on the post of Project Coordinator for Breast Cancerlmplementation Project (Breast-CAN)

Continue Reading