PDF icon विज्ञापन नं. १०५ - १०५ (क–च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको एकमुस्ट योग्यताक्रम सुची
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (क–च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको खुल्ला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (क)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको महिला तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (ग)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको मधेशी तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (घ)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको दलित तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (ख)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको आदिबासी जनजाति तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
PDF icon विज्ञापन नं. १०५ (च)/०७४/७५ को स्टाफ नर्स पदको पिछडिएको क्षेत्र तर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना

Saturday, July 28, 2018

B. P. Koirala Memorial Cancer Hospital (BPKMCH) is the first national cancer center of its kind for the fight against cancer in Nepal. The felt need of the hour was a competent establishment that would be able to fulfill the need of the people of Nepal. In a country rife with poverty, illiteracy the harsh geographical terrain and an almost negligible access to basic health facilities, this institution is envisioned to bridge that gap. >> Read More >>

निम्न अनूसार लक्षण तथा चिन्ह्र देखिएमा नजिकको स्वास्थ्यकर्मी  वा अस्पतालमा सल्लाह लिनु पर्दछ ।

  • शरीरमा गिर्खा, गाँठगुठीहरू देखिनु ।

  • कोठी र मुसाहरूको रंग बदलिनु वा पहिले भएकाको आकार बढदैजानु वा अन्यत्र फैलिनु ।

  • लामो समय सम्म निको नहुने घाउ हुनु ।

  • खाना निल्न गाह्रो हुनु, स्वर परिर्वतन वा धोत्रो हुनु ।

>> Read More >>