B. P. Koirala Memorial Cancer Hospital (BPKMCH) is the first national cancer center of its kind for the fight against cancer in Nepal. The felt need of the hour was a competent establishment that would be able to fulfill the need of the people of Nepal. In a country rife with poverty, illiteracy the harsh geographical terrain and an almost negligible access to basic health facilities, this institution is envisioned to bridge that gap. >> Read More >>

निम्न अनूसार लक्षण तथा चिन्ह्र देखिएमा नजिकको स्वास्थ्यकर्मी  वा अस्पतालमा सल्लाह लिनु पर्दछ ।

  • शरीरमा गिर्खा, गाँठगुठीहरू देखिनु ।

  • कोठी र मुसाहरूको रंग बदलिनु वा पहिले भएकाको आकार बढदैजानु वा अन्यत्र फैलिनु ।

  • लामो समय सम्म निको नहुने घाउ हुनु ।

  • खाना निल्न गाह्रो हुनु, स्वर परिर्वतन वा धोत्रो हुनु ।

>> Read More >>