CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np

Notices

भुल सुधार सच्याइएको सम्वन्धि सूचनाबी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल

view full information

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय तथा रद्द गर्ने सम्वन्धि सूचनाBPKMCH

view full information

नमुना संकलन किट तथा COVID-19 का लागि सामाग्री खरिद सम्वन्धि सूचना ।बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मिति २०७७/०२/०५ गतेका दिन विश्वभर महामरीको रूपमा फैलिएको COVID-19 का सामाग्री खरिद सम्वन्धी सुचना प्रकाशित भएको छ ।

view full information