CSS3 animated dropdown menu - demo naya.com.np
  • Chinese Medical Team
  • BPKMCH
  • BPKMCH
  • BPKMCH

Latest Posts

बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना

Cancellation Notice Regarding Cleaning and laundry

Continue Reading

खेलकुद सम्वन्धि सूचना ।

खेलकुद सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

शिलवन्दी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सूचना

अस्पतालको १ न. गेट कम्पाउन्डको अगाडि भागमा रहेको जिर्ण तथा पुराना भएका आँप तथा सिमलका रुखहरुको हाँगा, विंगा कटान गरि विक्री गर्ने शिलवन्दी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धि सूचना ।

Continue Reading

प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ।

प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ।

Continue Reading